Experientia docet stultos - doświadczenie uczy głupców.
Page Designed by Tmaxwell